kloakmester

Rotter skal ikke ind gennem kloakken

Rotter skal ikke ind gennem kloakken

Hvis du har et rotteproblem, er et af de vigtigste skridt til at udrydde det at forhindre rotter i at komme ind i dit hjem gennem kloakken. Dette kan gøres ved at forsegle eventuelle revner og huller i dine vægge eller fundamenter, som kan give rotterne adgang.

Sørg desuden for, at alle afløb og rør er forsvarligt sikret med låg eller skærme for at undgå, at gnavere får adgang til dem. Undersøg desuden din bygnings tagrender og udbedr eventuelle skader, som kan give gnavere adgang til dem. Endelig skal du sørge for, at træer i nærheden af dit hus beskæres regelmæssigt, så deres grene ikke kommer for tæt på dit tag, da dette kan være endnu en måde for rotter at komme ind på.

Hvordan kan man holde rotterne ude?

Rottebarrierer er et effektivt redskab til at holde gnavere væk fra din ejendom. Disse barrierer kan anlægges rundt om dit hus og bør omfatte en kombination af net, stålgitter eller andre materialer, der gør det umuligt for rotter at komme igennem.

Nettet bør installeres mindst 6 tommer under jordniveau og 12 tommer over jordniveau for at danne en fysisk barriere, som rotterne ikke kan krydse. Derudover kan der også anvendes rottekassetter inden for barrieren som en ekstra foranstaltning mod indtrængen af gnavere.

kloakmester

En kloakmester i Aabenraa kan komme med gode forslag til dit rotteproblem.

Ved at tage disse skridt kan du være tryg ved at vide, at rotteangreb ikke vil forekomme i dit hjem eller din virksomhed på grund af adgang til kloakkerne.

 

Hvad gør man, hvis man opdager rotter i ens kloaksystem?

Hvis du opdager, at rotter er kommet ind i dit kloaksystem, er det vigtigt at gribe ind med det samme. Start med at ringe til en skadedyrsbekæmper, som kan hjælpe med at identificere, hvor rotterne kommer fra, og hvordan du bedst håndterer dem. De kan foreslå, at der opsættes fælder eller anvendes giftlokkemad for at udrydde problemet.

Hvis rotteangreb ikke behandles, kan de forårsage omfattende skader i både dit hjem og din virksomhed og medføre sundhedsrisici og forurening af overflader i hele din ejendom. Derfor er det vigtigt at anvende en human tilgang, når man tager fat på eventuelle rotteproblemer.