varmepumpe

Varmepumper er godt for miljøet

Varmepumper er godt for miljøet

editorial

I disse tider er der stor fokus på brændsel og miljø. De traditionelle brændselsmetoder som oliefyr er ved at blive skiftet ud med blandt andet Dvi varmepumper. Den store usikkerhed og uroligheder, samt de miljømæssige omkostninger ved olie har gjort, at der i dag er blevet investeret i alternativer og det har vist sig at mange af alternativerne både er billigere i drift og samtidig er mere miljøskånsomme. 

Overvejes en varmepumpe er det nødvendigt at få en autoriseret installatør ud og i samarbejde finde den løsning og størrelse, der passer til huset. Husk at den skal placeres, så den genere mindst muligt, da især de billige godt kan larme en del. 

Valg af varmepumpe

Overordnet findes der 3 typer varmepumper, Jord til vand, Luft til vand og luft til luft. Alt afhængig af hvad du har af behov samt plads har betydning for, hvilke en af de 3 former du bør vælge.

Har du et sommerhus eller kolonihave er en luft til luft varmepumpe nok til at opvarmning og ligger omkostningsmæssigt på omkring 20.000 kr. Den mest effektive og økonomiske dyre er jord til luft. Dette skyldes at der skal graves rør ned i haven og ved hjælp af jordens varme omdannes der energi nok til at opvarme et hus.

Der skal bruges lidt el til at drive det anlæg som omdanner jordvarmen til varme og varmt vand. Men som en tommelfingerregel bruges der ved en varmepumpe 1 kW traditionel el for hver 3 kW varme der produceres. Modsat et oliefyr der producere 1:1. Det er den forskel, der gør at en varmepumpe er mere miljøvenlig. 

Den sidste type er luft til vand. Princippet er det samme som med jord til vand, men i stedet for jord bruges varmen i luften til at danne varme. Et luft til vandanlæg ligger på omkring 60-80.000 kr i investering og er typisk tjent hjem efter 5-6 år.