alkoholbehandling

Alkoholbehandling - for hele familien

Alkoholbehandling - for hele familien

editorial

Når alkoholisme rammer en familie, er det sjældent den direkte misbrugsramte, som lider mest under misbruget. Det er som oftest familiens øvrige medlemmer, som til hverdag skal bo under samme tag med en alkoholiker, med alt hvad dette måtte medføre.

Børn af alkoholikere lærer ofte at gå stille med dørene, når mor eller far sover brandert ud. Det ses ofte, at de børn, som vokser op i et misbrugsramt hjem, bliver hurtigt ”voksne” – altså skal påtage sig forpligtelser og opgaver, som ligger ud over deres alderstrin.

Dette vil uvægerligt skabe problemer for disse børn, både i deres nuværende situation, og langt ind i deres voksenliv. Børn af misbrugere har en øget risiko for selv at udvikle et misbrug, og vil i langt de fleste tilfælde lide under det store svigt i barndommen hele deres liv.

Få hjælp til din misbrugsramte familie før det er for sent

Er du således kæreste eller ægtefælle til en alkoholiker, og er der børn i jeres forhold, bør du således omgående tage affære. Måske har du hidtil prøvet at dække over eller undskylde for din kæreste eller ægtefælle over for vedkommendes arbejdsplads og jeres fælles venner og familie, for på den måde at kunne holde sammen på trådene. Men denne form for adfærd ødelægger faktisk mere end den hjælper, og sætter blot din alkoholiserede nærmeste yderligere i stand til at fortsætte og øge sit misbrug. I stedet bør du opsøge professionel hjælp til afvænning og behandling af din kæreste eller din ægtefælle – og terapeutisk bistand til de børn, som måtte lide under det svære misbrug.

Hvor finder jeg professionel alkohol behandling i Danmark?

På Behandlingscenter Stien kan din misbrugsramte pårørende blive tilbudt afrusning og afvænning i et femugers forløb – og du og jeres børn kan samtidig deltage i et sideløbende familieforløb. Du kan læse mere på behandlingscenter-stien.dk